​Allah Maha Pengasih hendaklah kita Pengasih pada sesamanya,dan akhirnya kita banyak diasihi sesamanya.

Allah Maha Penyayang, hendaklah kita Penyayang pada sesamanya,dan akhirnya kita banyak disayangi sesamanya.

BASMALAH selalu terucap awal kita melakukan kegiatan agar barokah didalamnya.maka hakikatnya bila ingin hidup penuh barokah adalah selalu mengasihi dan menyayangi sesamanya.

Keluarga Besar Al-Kaafii

https://abahraffi.wordpress.com