” SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK MENZALIMI MANUSIA SEDIKITPUN,TETAPI MANUSIA ITULAH YANG MENZALIMI DIRINYA SENDIRI “

AL-QUR’AN SURAH YUNUS AYAT 44

KELUARGA BESAR AL-KAAFII

Http://abahraffi.wordpress.com